DISCLAIMER

[naam bedrijf] [KvK ........] verleent u hierbij toegang tot [www.jewebsite.nl] (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door[naam bedrijf] t en derden zijn aangeleverd. [naam bedrijf]  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van [naam bedrijf]

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij [naam bedrijf] Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van [naam bedrijf] , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

CONTACT DETAILS

Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Suriname, the Netherlands.

Bitterstraat 17 
Willemstad, Curaçao
+599 9 525 3720
info@wannago-outdoors.com

Subscribe to our newsletter
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Disclaimer

About your privacy